Rezerwat Wielkopolska Dolina Rurzycy

Utworzono w 2008 roku. Wraz z rezerwatami Dolina Rurzycy, Diabli Skok i Smolary tworzy on kompleks rezerwatów chroniących unikalną przyrodę krajobraz rzeki Rurzycy. Rezerwat przyrody „Wielkopolska Dolina Rurzycy" jest uzupełnieniem istniejącego od 2005 roku w województwie zachodniopomorskim rezerwatu „Dolina Rurzycy".


Utworzony został na mocy Rozporządzenia nr 30/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7.11.2008 r. W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Jastrowie zajmuje obszar 435,40 ha, wraz z jeziorami, które nie są administrowane przez Lasy Państwowe.
 Powierzchnia rezerwatu w nadleśnictwie wynosi 309,88ha. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie istniejących walorów krajobrazowych rzeki wraz z jeziorami rynnowymi, roślinnością źródliskową, torfowiskową oraz rosnącym na zboczach lasami.
Są to obszary cenne przyrodniczo, występuje tu wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.