Rezerwat Przyrody

Formy ochrony przyrody zwane rezerwatami istnieją w wielu państwach świata.
Z reguły są to chronione przepisami prawnymi i wyłączone z użytkowania obszary przeznaczone na cele ochrony przyrody oraz prowadzenia badań naukowych, a dostęp do nich osób postronnych jest mniej lub bardziej ograniczony.
Zazwyczaj są one mniejsze od parków narodowych .
Brak jest jednak jednorodnej, międzynarodowej definicji rezerwatów oraz jednorodnych kryteriów ich wyznaczania, a obiekty tego typu w różnych krajach mogą być inaczej zarządzane i chronione.

Wielkopolska Dolina Rurzycy

Czytaj Więcej

Diabli Skok

Czytaj Więcej

Rezerwat Smolary

Czytaj Więcej