Rezerwat Smolary

Powierzchnia wynosi 143,20 ha (akt powołujący podawał 143,11 ha). Rezerwat został utworzony w 1990 w celu ochrony zbiorowisk roślinnych z rzadkimi gatunkami mszaków oraz ekosystemu bagienno-wodnego. Samo torfowisko bezdrzewne, trudno dostępne. W jego centrum silnie zarastające jezioro Żabie, zwane też Smolary lub Oleśnica. W otoczeniu torfowiska lasy przede wszystkim sosnowe z domieszką olszy. Na terenie rezerwatu zarejestrowano: 58 gatunków mszaków, 4 paprotniki i 96 roślin nasiennych. 16 mchów torfowców stanowi połowę tego taksonu dla Polski. Występuje tutaj rosiczka okrągłolistna, grążel żółty i grzybienie białe. Ze zwierząt spotykano żurawie i czajki.

Dostęp szlakiem niebieskim ze stacji kolejowej w Płytnicy, po dawnej linii kolejowej Płytnica – Wałcz. Szlak jest dostępny dla rowerów.