Według ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, osada to niewielka jednostka osadnicza
na terenie wiejskim o odmiennym (wyróżniającym się) charakterze zabudowy albo zamieszkana przez ludność związaną z określonym miejscem lub rodzajem pracy,
w szczególności: osada młyńska, osada leśna, osada rybacka, osada kolejowa, osada po byłym państwowym gospodarstwie rolnym.

Osada Czaplino

Zobacz więcej
ZOBACZ WIĘCEJ
Osada PKP Płytnica Osada Pluty ZOBACZ WIĘCEJ Osada PKP St. Łubianka ZOBACZ WIĘCEJ Osada Chude ZOBACZ WIĘCEJ