MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

Siedzibą Muzeum Stanisława Staszica jest dawny dom jego rodziny usytuowany w części miasta zwanej „Zamoście”.
Najstarsza informacja o nim pochodzi z roku 1783, w którym Wawrzyniec Staszic, ojciec Stanisława, porządkował hipoteczny opis swoich nieruchomości.

PAROWOZOWNIA  W PILE

Parowozownia została wzniesiona latach 1870-1874  w związku z intensywnym rozwojem kolei na ziemiach pruskich.
Była wzorcowym obiektem dla kilku tego typu budowli w Europie. W kształcie szesnastokąta z usytuowaną centralnie obrotnicą umożliwiała przemieszczanie lokomotyw o długości do 11 m.
Wyposażono ją w trzy bramy wjazdowe co pozwalało na jednoczesne stacjonowanie 13 i obrządzanie 1-3 lokomotyw. Hala główna ma średnicę 31 m i wysokość 16 m, otoczona jest nawą o szerokości 9,7 m i wysokości 6,2 – 8 m.