Jezioro Krąpsko Długie

Jezioro Krąpsko Długie (zwane również Krąpsko Długie) jest drugim z kolei zbiornikiem w dolinie Rurzycy .
Posiada kształt mocno wydłużony w kierunku północno-zachodnim. jego wody zalegają w głębokiej rynnie polodowcowej, której obrzeża przechodzą w strome zbocza porośnięte wysokim lasem sosnowym.
W kilku miejscach przecinają je utworzone z bijących źródeł drobne cieki wodne niosące czyste wody (przydatne nawet do bezpośredniego picia) i dobrze natlenione. Bezpośrednio w dolinie, w wielu jej miejscach rosną piękne olchy i buki.
Od strony północnej, częściowo zachodniej i południowo-zachodniej do zbiornika przylegają niewielkie bagna.
Same zaś jezioro wolne jest od wodorostów. Powierzchnia ogólna Krąpska Długiego wynosi 73,55 ha, długość - 2425 m, szerokość- 355, średnia szerokość- 305, długość obrzeża 5862 m, maksymalna głębokość - 15,1 m, średnia - 7,6 m, rzędna zwierciadła wody 84,5 m n.p.m.
Jezioro prawie całkowicie pozbawione jest pasa roślinności wynurzonej, niewielkie jej skupiska występują jedynie u wlotu i wylotu rzeki Rurzycy . Podobnie jest z roślinnością zanurzoną. Woda w zbiorniku jest czysta o zielonkawym odcieniu. Dno twarde, żwirowo-piaszczyste.
Wokół brak jest zabudowań, nie spływają tu więc żadne zanieczyszczenia. Dojazd duktem leśnym, około 200 m od szosy Szwecja-Jastrowie.