Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia, w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi.

Czarne Jezioro

Zobacz Wiecej

Jezioro Żwirkowe

Zobacz Więcej

Jezioro Lachotka

Zobacz Wiecej

Jezior Kopcze

Zobacz Więcej

Jezioro Zaleskie

Zobacz Więcej

Jezioro Złotowskie

Zobacz Więcej

Jezioro Żabie

Zobacz Więcej

Jezioro Kowalskie

Zobacz Więcej

Jezioro Krąpsko Małe

Zobacz Więcej

Jez. Krąpsko Długie

Zobacz Więcej

Jezioro Trzebieszki

Zobacz Więcej

Jez. Krąpsko Górne

Zobacz Więcej

Jezioro Dąb

Zobacz Więcej

Jezioro Trzebieszki

Zobacz Więcej